For kritiske driftshendelser - Vakttelefon er tilgjengelig for kunder som har avtale om dette og som har kritiske driftshendelser som må løses umiddelbart, utenom normal åpningstid (Mandag til fredag, 08:00 - 16:00).
 
DATAPLAN VAKTTELEFON FOR BEDRIFTER OG ORGANISASJONER:

Tel.: 41 04 61 84

Telefonen er bemannet 24 timer i døgnet. I normal åpningstid skal dette nummeret ikke benyttes.


DERSOM DU IKKE HAR AVTALE OM VAKTTELEFON

Om din bedrift ikke har avtale med oss om vakttelefon så vil et utrykningsgebyr komme i tillegg til overtidstimer. Telefonen skal i all hovedsak benyttes for hendelser der system er blitt utilgjengelige og videre arbeid ikke er mulig. For detaljert informasjon om hva som inngår i ditt firmas driftsavtale, vennligst se avtaleverk mellom din bedrift og oss.


MISBRUK AV VAKTTELEFON

Dersom vakttelefonen blir brukt til saker som ikke er regnet som kritiske, f.eks. at en mus ikke virker eller at papir har satt seg fast i skriveren så vil det tilkomme utrykningsgebyr tilsvarende om man ikke har vaktavtale.
KUNDER SOM IKKE HAR AVTALE OM VAKTTELEFON BØR ETABLERE EN SLIKT AVTALE.

Dersom du har et kritisk driftsproblem og trenger å få dette løst umiddelbart så kan vi også assistere uten at en vakttelefonavtale er etablert. I et slikt tilfelle vil det komme et vaktgebyr samt høyere timesatser enn dersom man har tegnet en avtale om vakttelefon.


ER DU IKKE KUNDE I DAG / PRIVAT-PERSON? 

Vi bistår kun allerede eksisterende kunder, og vi bistår ikke privatpersoner.